Cykl historyczno-przyrodniczy "Skarby Ziemi Świętej"

Lista filmów:

    1. Horeb
    2. W kraju Ammonitów, Moabitów i Edomitów
    3. Makhtesh Ramon – perła Negevu
    4. Nad Morzem Martwym
    5. Miasto trzech wielkich religii
    6. W mieście Dawida
    7. Qumran, Scytopolis, Seforis, Tabor
    8. Nad jeziorem Galilejskim
    9. Miasto Marii
    10. Dwa miasta – dwa porty
    11. Odwiedziny w Damaszku
    12. Aramejskie echa  – Maalula