Cykl "Polacy w Świecie"

Lista filmów:

    1. W sercu Afryki – 28’40,
  Pożegnanie z Ugandą
- 31’30  oraz
  DOKTA – 28’43            
  o Dr.Wandzie  Błeńskiej  pracującej przez  43 lata z trędowatymi nad  jez.Wiktoria
    2. Kardynał w buszu – 27’45 o Ks. kardynale Adamie Kozłowieckim
    3. Misjonarz  - 28’50
    4. Misjonarz z Puri ( O.Marian Żelazek ) – 25’20
    5. Misjonarze Polscy w Ugandzie 14’10
    6. Polska wieś nad Bosforem – 15’30
    7. Polskie ślady w Romańskiej Szwajcarii - 29’20