Seria historyczna "Śladami wspaniałej przeszłości"

Ruiny kwitnących  miast,  pałace i zamki, świątynie, teatry a także portrety wodzów,  królów, pięknych kobiet, to wszystko, wraz ze wspaniałymi   krajobrazami, składa się na serię filmów dokumentalnych przedstawiających miejsca i wydarzenia sprzed setek a nawet tysięcy lat.
Atmosferę dawnych wieków przybliżają  wybitni polscy specjaliści z różnych dziedzin: historii starożytnej, archeologii, biblistyki, orientalistyki,  hebraistyki,  papirologii.
Całość stanowi wzruszający dokument minionych epok,  pozwalający na nowo odkryć jak wiele zawdzięczamy naszej WSPANIAŁEJ PRZESZŁOŚCI.


Lista filmów:

    1. KRÓLOWA  PUSTYNI - Zenobia i jej imperium
    2. HOREB – o Górze Synaj – historia i teraźniejszość
    3. NIEZWYCIĘŻONA GÓRA  - Masada
    4. NA WSCHÓD OD JORDANU  - o kulturze i budowlach ludów Zajordanii
    5. BET SHEAN & SEFORIS – starożytne miasta Dekapolis
    6. ARAMEJSKIE ECHA – o położonej w  Syrii chrześcijańskiej miejscowości Maalula, gdzie ludzie nadal  mówią i modlą się po aramejsku
    7. W STARYM DAMASZKU – niezwykłe historie w Damaszku – objawienia Myrny Nazur
    8. W KRAINIE CIENI – o Tebach i Luksorze
   
9. EPOKOWE ODKRYCIA  -  Qumran
    10. W MIEŚCIE DAWIDA –  Betlejem
   
11. W  SUCHYM KRATERZE  - o unikatowym tworze geologicznym  na pustyni Negev
    12. DWA MIASTA –  DWA PORTY – Akka i Cezarea Maritima
   
13. MIASTO TRZECH WIELKICH RELIGII - Jerozolima
    14. MIASTO MARII – o dawnej wiosce przy Via Maris; obecnie najw. mieście arabskim w Izraelu
    15. NAD JEZIOREM GENEZARET – miejsca i historie niezwykłe
    16. W DOLINIE EUFRATU – spotkanie z odległą historią nad Eufratem
    17. STOLICA AZJI MNIEJSZEJ - Efez